Wojna na Ukrainie a dokumenty kolekcjonerskie

Byadmin

Wojna na Ukrainie a dokumenty kolekcjonerskie

Dokumenty Kolekcjonerskie

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości w Systemie Dokumenty Zastrzeżone przekroczyła 2 miliony. Chodzi o zgubione lub skradzione dowody osobiste, paszporty, legitymacje, prawa jazdy. W III kwartale tego roku liczba zastrzeżonych dokumentów wzrosła o ponad 44 tysiące – wynika z 43 raportu InfoDOK. W tym czasie zablokowano prawie 1900 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych – powiedział Grzegorz Kondek, koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone.  

Prawko kolekcjonerskie

Dodał, że największa udaremniona próba wyłudzenia kredytu w III kwartale to 2 miliony złotych. Odnotowano ją w województwie mazowieckim. Kolejne dwie próby przekraczające Dokument kolekcjonerski milion złotych były w województwie wielkopolskim. Z raportu wynika poza tym, że w III kwartale codziennie do międzybankowej bazy Systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiało aż 480 dokumentów.  

Dowód osobisty kolekcjonerski

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w tym czasie to 25 i pół tysiąca złotych. Resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował pod koniec września projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej zmiany w dowodach osobistych. Chodzi m.in. o umieszczanie w warstwie elektronicznej dokumentu odcisków palców.  

Prawo jazdy kolekcjonerskie

Zmiany miałyby wejść od sierpnia przyszłego roku. Jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu, rozporządzenie ma ograniczyć ryzyko fałszowania dokumentów oraz przestępstw Dowód Kolekcjonerski przeciwko wiarygodności dokumentów, poprzez usunięcie znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń dokumentów wydawanych w poszczególnych krajach członkowskich. Nowela ujednolica również krajowe przepisy w tym zakresie. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców, które odwzorowywane będą w urzędzie, tak jak dzieje się to obecnie podczas wydawania paszportów.  

Dowód Kolekcjonerski

Przepisy UE zobowiązują także Polskę do uzupełnienia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza. Wyjątkiem będą tutaj dzieci do 12. roku życia oraz osoby powyżej 12. roku życia, które nie mogą złożyć podpisu. Przepisy UE zobowiązują także Polskę do wprowadzenia dowodu osobistego z 12-miesięcznym Kupię paszport covidowy lub krótszym terminem ważności. Dokumenty takie będą wydawane osobom, u których czasowo nie można pobrać odcisków palców. Nie dotyczy to jednak dzieci poniżej 12. roku życia, od których – jak informowało MSWiA odciski palców nie będą pobierane. Zgodnie z informacjami resortu dowody osobiste nadal będą wydawane na 5 i 10 lat.  

Seria i numer dowodu

„Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników” – informował resort. Dodatkowo – jak zaznaczono Dokumenty kolekcjonerskie w OSR, przewidziano zmiany związane z zapewnieniem Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego bezpośredniego dostępu do danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych, a także w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców.  

Dokument kolekcjonerski

Do wdrożenia nowych wzorów dowodów osobistych zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Według projektu nowelizacji nowe dowody w Polsce będą wydawane od 2 sierpnia 2021 roku. Jak Darmowe ogłoszenia bez rejestracji zapewnia resort spraw wewnętrznych i administracji, dowody będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych.

 

About the author

admin administrator

Leave a Reply