Dowody z danymi osobowymi i PESEL-em na słupa

Byadmin

Dowody z danymi osobowymi i PESEL-em na słupa

Dokumenty Kolekcjonerske

Urząd Miasta Bydgoszczy wydał już ponad 23 tysiące nowych dowodów osobistych. Dokumenty Kolekcjonerskie. Zgłosić się do UM, by wymienić dokumenty, muszą te osoby, których dowody tracą ważność w przyszłym miesiącu. Dowód osobisty jest dokumentem, który nie tylko stwierdza tożsamość i obywatelstwo danej osoby. Ale także uprawnia do przekroczenia granic państw, członków Unii Europejskiej.  

Dokument kolekcjonerski

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 marca 2015 roku wszystkie urzędy gmin rozpoczęły wydawanie uproszczonych dokumentów. Od pierwszego marca do końca września wydaliśmy 23 tysiące 270 dowodów osobistych – informuje Elżbieta Kondraciuk z Wydziału Spraw Obywatelskich UMB. Okazuje się, że trudno dziś określić, ile jeszcze osób w tym roku postanowi wymienić swój dowód osobisty.  

Dokumenty Kolekcjonerskie

Wszystkie osoby, którym kończy się termin ważności dowodu osobistego, powinny zgłosić się do urzędu. Elżbieta Kondraciuk – Wszystkie osoby, którym kończy się termin ważności dowodu osobistego. Powinny zgłosić się do urzędu co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności dowodu – radzi Elżbieta Kondraciuk.  

Dowód Kolekcjonerski

Przypominamy, że w nowym dowodzie osobistym zamieszcza się. Dane dotyczące osoby (nazwisko, imię/imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie twarzy, PESEL, obywatelstwo). Oraz dane dotyczące dowodu osobistego (serię i numer dowodu, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dokument).  

Dowód osobisty kolekcjonerski

Do wniosku o wydanie nowego dokumentu należy dołączyć aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości. Wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu tożsamości, przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Dokumenty Kolekcjonerskie.  

Prawo jazdy kolekcjonerskie

W dokumencie nie ma już adresu zameldowania i podpisu jego posiadacza. Dowody osobiste wydaje się na czas określony. Ta zasada stosowana jest np. w przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia – dokument ważny jest przez 5 lat. Natomiast, dzieciom po 5 roku jest on wydawany na 10 lat.

 

About the author

admin administrator

Leave a Reply